ساخت وان همراه با ساپورت نگهدارنده تماما از جنس پلی اتیلن با نصب ورودی و خروجی.

دنیای پلیمری