اسکرابر چیست؟

اسکرابر معانی و کاربردهای متفاوتی در صنعت دارد. اسکرابر ساخته شده توسط دنیای پلیمری با ورود مایعات یا دوده های آلاینده صنعتی درون محفظه از یک لوله با قطرهای مختلف و ورود آب از سمت بالا به صورت همزمان و ریختن آب به وسیله دوش جهت حبس و خفه کردن مایع یا دوده سمی در راستای حفظ محیط زیست و هوای سالم در محیط و کارخانجات صنعتی می باشد.

ابعاد و اندازه اسکرابر متعلقات مطابق با خواسته مشتری می باشد.

دنیای پلیمری