دوش

 

 

اسکرابر 

اسکرابر معانی و کاربردهای متفاوتی در صنعت دارد. اسکرابر ساخته شده توسط دنیای پلیمری با ورود مایعات یا دوده های صنعتی درون محفظه از یک لوله با قطرهای مختلف و ورود آب از سمت بالا به صورت همزمان و ریختن آب به وسیله دوش جهت حبس و خفه کردن مایع یا دوده سمی در راستای حفظ محیط زیست و هوای سالم در محیط و کارخانجات صنعتی می باشد.

ابعاد و اندازه اسکرابر متعلقات مطابق با نیاز مشتری می باشد.

 

نوامبر 2, 2019

ساخت اسکرابر

    اسکرابر  اسکرابر معانی و کاربردهای متفاوتی در صنعت دارد. اسکرابر ساخته شده توسط دنیای پلیمری با ورود مایعات یا دوده های صنعتی درون محفظه […]
دنیای پلیمری