فوریه

ساخت سانتریفیوژ از جنس پلی پرو پیلن،پلی اتیلن و پی وی سی.

 

سانتریفیوژ به دستگاهی گفته می شود که با سرعت زیادی  می چرخد و در همین حال با استفاده از نیروی گریز از مرکز ایجاد شده ، هوای درون خود را  از دریچه تعبیه شده به بیرون یا مسیر مورد نظر پرتاب می کند.

به اصطلاح این دستگاه مکنده بخارات اسیدی به خارج یا مخازن خنثی کننده اسید می باشد.

فوریه 8, 2020

سانتریفیوژ (گریزانه)

ساخت سانتریفیوژ از جنس پلی پرو پیلن،پلی اتیلن و پی وی سی.   سانتریفیوژ به دستگاهی گفته می شود که با سرعت زیادی  می چرخد و […]
دنیای پلیمری