ساخت وان پلی اتیلن همراه با ساپورت فلزی.

 

ساخت وان  پلی اتیلن.

 

ساخت وان پلی اتیلن در ابعاد مختلف.

       

 

ساخت وان پلی اتیلن همراه با پایه فلزی.

دنیای پلیمری