ساخت میکسر(همزن) با تعبیه دریچه جهت ورود مواد.

 

نصب شفت و پروانه و موتور گیربکس و دریچه ورود مواد روی مخازن فیقی به همراه استراکچر فلزی.

 

ساخت میکسر به همراه استراکچر و پله فلزی جهت بازدید از مواد.

 

ساخت پروانه پلی اتیلن جهت نصب درمیکسر(همزن).

 

 

 

دنیای پلیمری