ساخت میکسر(همزن) پلی پرو پیلن pp جهت میکس مواد اسیدی با دمای بالا همراه با پایه فلزی.

دنیای پلیمری