ساخت شفت و پروانه همزن از جنس پلی اتیلن جهت نصب در میکسر و میکس مواد.

دنیای پلیمری