پروژه صنایع مفتولی شهریار( شهرک صنعتی عباس آباد تهران)

ساخت وان آبکاری جهت روکش سیم مفتولی از جنس مس 

                                 

دنیای پلیمری