پروژه شیرآلات راسان(شهرک صنعتی عباس آباد تهران)

ساخت فیلتر نیکل 

دنیای پلیمری