پروژه شرکت هیربد شیمی برسام(شهر قم،تولید کننده روغن های صنعتی)

ساخت و نصب موتور گیربکس حلزونی (میکسر) روی مخزن فیقی همراه با پله و استراکچر فلزی جهت بازدید داخل مخزن.

دنیای پلیمری