ساخت مخزن همراه با استراکچر و نصب ورودی و خروجی جهت ته نشین کردن گرده نمک.

دنیای پلیمری