پروژه شرکت نفت و گاز(شهرک صنعتی عباس آباد تهران)

ساخت اسکرابر جهت محبوس کردن دوده های آلاینده های صنعتی.

دنیای پلیمری