لاینینگ مخازن استیل از جنس ورق پلی اتیلن جهت میکس مواد اسیدی که دارای خورندگی و دما هستند.

دنیای پلیمری