پروژه شرکت رنگین فجر(شهرک صنعتی پایتخت سمنان،حوزه تولید محصولاتی از روی)

ساخت کولینگ تاور(برج خنک کننده) جهت خنک مواد.

دنیای پلیمری