پروژه شرکت راکور(شهرک صنعتی ایوانکی سمنان،حوزه فعالیت آبکاری کابل های برق)

لاینینگ حوضچه های بتنی با ورق پلی اتیلن مقاوم در برابر مواد اسیدی .

 

دنیای پلیمری