ساخت میکسر همراه با استراکچر فلزی و نصب صفحه نگهدارنده گیربکس و دریچه ورود مواد.

دنیای پلیمری