پروژه شرکت خورشید کوهستان آریج(شهر یزد،حوزه فعالیت مس گیری)

 

ساخت وان با پایه تماما از جنس پلی اتیلن همراه با کوئل گزاری داخل وان و نصب نوار نقاله جهت مصارف مس گیری.

 

دنیای پلیمری