پروژه شرکت ترا کود سبز(شهرک صنعتی ایوانکی سمنان)

لاینینگ حوضچه بتنی با ورق پلی پرو پیلن مقاوم در برابر مواد اسیدی و حرارت بالا.

دنیای پلیمری