پروژه آقای قاسمی(شهرک صنعتی جنت آباد سمنان)

ساخت وان (ستلر) جدا کننده آب و نفت متصل به میکسر.

 

دنیای پلیمری