ساخت میکسر(همزن)(شرکت آبتین شیمی شهر قم)

ساخت میکسر(همزن) پلی اتیلن همراه با شفت و پروانه موتورگیربکس900 دور نصب دریچه ورود و بازدید مواد همراه با استراکچر فلزی.

دنیای پلیمری