ساخت کولینگ تاور(برج خنک کننده) در ابعاد، اندازه و لیتراژ مختلف

انواع کولینگ تاورها از جنس پلی اتیلن در ابعاد، اندازه و لیتراژهای مختلف جهت خنک کردن انواع اسیدها و بازها و مایعات استفاده می گردد و در مقابل اسیدها وبازها مقاوم می باشد.کولینگ تاور نوع خاصی از مبدل های حرارتی است که شرایط تماس مایع و هوا را ایجاد کرده تا دمای مواد کاهش یابد.

بطور خلاصه ، هدف کولینگ تاور خنک کردن مایعاتی است که توسط تجهیزات و فرآیندهای صنعتی گرم می شود . بطور کلی کار آن خنک کردن مایعات می باشند کولینگ تاور به نحوی که گرمای تولید شده توسط کندانسور را به محیط آزاد منتقل می کند.کولینگ تاور مایعات گرم را از بالای برج خنک کن توسط دوش های مخصوص به صورت قطره ای روی پکینگ (المنیتور) ریخته ، خروجی از کندانسور به بالای خنک کن پمپ می شود و از آنجا به تشتک کولینگ تاور می ریزد . مایع گرم شده برای خنک شدن به این دستگاه باز می گردد. مایع در آن به گردش می آید و از بالای برج به طرف پایین ریخته می شود . این مایع در حین سقوط از درون پوشش های داخلی کولینگ تاور با هوا برخورد کرده گرمای خود را به هوا می دهد.

کولینگ تاور سیستم توزیع و پخش مایع گرم دارد که مایع را به صورت یکنواخت روی شبکه مشبک نزدیک به هم می باشد . این شبکه ها پکینگ ، المنیتور ، قطره گیر یا پر کننده نامیده می شود. پکینگ ها مایع سرازیر شده از بالای برج را با هوایی که از میان آن حرکت می کند کاملا مخلوط کرده به طوری که مایع به صورت یک قطره از یک پکینگ به سطح پکینگ دیگر توسط نیروی ثقل خود می ریزد . هرچند در این برج ها مقداری انتقال حرارت محسوس از مایع به هوا وجود دارد ولی تقریبا اثر خنک کنندگی تماما از تبخیر قسمتی از مایع اسپری شونده در برج حاصل می شود.بخار حاصل از فرآیند تبخیر در کولینگ تاور توسط جریان هوایی که یک دمنده ایجاد می کند از کولینگ تاور خارج می شود.

با توجه به این که دما و رطوبت هوای عبوری از این سیستم افزایش می یابد بدیهی است که میزان تاثیر دستگاه تا حد زیادی به درجه حرارت مرطوب هوای ورودی بستگی دارد و با کاهش آن افزایش می یابد.

دنیای پلیمری