الکترود(مفتول)پلاستیکی جهت جوشکاری پلاستیک

در جوشکاری پلاستیک پیوند با ابزار داغ ( دستگاه های مخصوص )با جوشکاری ذوبی روشی است که در آن مواد مشابه (از یک جنس) حرارت داده می شود و محلولهای اتصال ( الکترود ها ) که به صورت مذاب درآمده کنار یکدیگر قرار می گیرند.

در جوشکاری پلاستیک از الکترود ( مفتول ) از جنس پلی اتیلن ، پی وی سی و پلی پرو پیلن استفاده می شود.از الکترود های جوشکاری جهت پر کردن فضای ما بین سطح به وسیله دستگاه تمام اتوماتیک، استفاده می گردد که جنس الکترود و سطح باید یکسان باشد.

 

کلیه خدمات ذیل در دنیای پلیمری در محل نیز انجام می شود:

جوش انواع مخازن ، وان و قطعات پلیمری ، جوشکاری انواع باطری خودروهای سبک و سنگین.

دنیای پلیمری